De Natuurschool kan door de huidige RIVM maatregelen i.v.m. Corona haar activiteiten niet uitvoeren zoals ze bedacht zijn. Onze activiteiten zijn er juist op gericht dat leerlingen zowel uit het basis- als voortgezet onderwijs, vaak binnen 1,5 meter afstand moeten samenwerken. Dit kan zijn tijdens het vissen met een sleepnet of schepnet of tijdens een van onze vele educatieve spelletjes over Eekhoorns, Vossen, Mieren en Wolven. Bij het basis onderwijs zijn hier automatisch ook begeleiders van de school bij betrokken en natuurlijk ook onze eigen Natuurschool-gidsen, de 1,5 meter grens is dan simpelweg niet te handhaven. Bij het voortgezet onderwijs geldt sowieso de 1,5 meter regel voor alle deelnemers. Om die reden kunnen wij in 2020 geen activiteiten aanbieden.

Schoolreisjes en excursies die al waren geboekt voor 2020 kunnen niet automatisch worden verplaatst naar 2021. De Natuurschool is een kleine organisatie die geen andere activiteiten heeft dan schoolreisjes en excursies in een heel kort buitenseizoen van maximaal 4 maanden. Als ongesubsidieerde stichting hebben wij geen buffers om het verloren jaar 2020 op te vangen. Onze vaste kosten zoals de huur van ons kantoor, verzekeringspremies enz. lopen natuurlijk wel gewoon door. Graag bedanken wij al die ‘sympathieke en meelevende’ scholen die reeds voor 2020 hadden gereserveerd en akkoord zijn gegaan met ons verzoek de reeds betaalde aanbetaling te beschouwen als ‘annuleringskosten’.

Reserveringen voor 2021 kunnen worden gemaakt onder voorbehoud van het beschikbaar komen van een vaccin. Ons buitenseizoen start doorgaans medio april, dus de kans is reëel dat er vóór april 2021 een werkend vaccin is, dat het weer mogelijk maakt om onze activiteiten op een normale manier uit te voeren. Ook voor 2021 vragen wij om een aanbetaling van € 200,- per reservering. Wanneer een reservering om reden van het nog niet beschikbaar zijn van een Corona vaccin niet door kan gaan,  ontvangt u bij afzeggen/annuleren uiterlijk 28 dagen vóór de reserveringsdatum, binnen 10 dagen ná de reserveringsdatum € 100,- terug op uw bankrekening. Dat is het enige risico dat u loopt.