Voorwaarden Natuurschool op Vakantie

Betalings- & annuleringsvoorwaarden

Reservering = uw mondelinge (persoonlijk/telefonisch) of schriftelijke (brief/email) akkoord voor deelname aan een excursie of ander arrangement geboekt via Hallo Waddenzee! en uitgevoerd door de Stichting Natuurschool.
Reserveringsdatum = de datum waarop de gereserveerde excursie plaats vindt.
Boekingsdatum = datum waarop u de reservering bij ons heeft gemaakt.
Opdrachtgever = diegene die namens zichzelf of namens een gezin of andere groep een reservering maakt.
Opdrachtnemer= de Stichting Natuurschool.
Reserveringssom = totale factuurbedrag.

Betalingswijze 
De betaling voor een of meerdere tegelijk geboekte safari’s/excursies dient minimaal 30 minuten voordat de (eerste) safari/excursie plaatsvindt aan de uitvoerende gids worden gedaan. U kunt alleen contant betalen. De gids zal vanaf 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn bij het Natuurschoolbusje op het parkeerterrein van Restaurant Het Booze Wijf (Strandweg 1, 9976 VS Lauwersoog).

Minimum aantal deelnemers 
Elke excursie heeft een minimum aantal deelnemers van 15 personen. Bij minder deelnemers kan het voorkomen dat de excursie wordt geannuleerd. Hierover wordt u minimaal een half uur voordat de excursie zou starten telefonisch geinformeerd.

Aansprakelijkheid Natuurschool 
De Stichting Natuurschool heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor al haar medewerkers.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
De opdrachtgever alsmede alle deelnemers in zijn/haar gezelschap is/zijn altijd en volledig eindverantwoordelijk voor het opvolgen van de (veiligheids)instructies van de gids en daarmee de eigen veiligheid. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering die alle betrokkenen in zijn/haar gezelschap dekt. Zwemmen (in zee of elders) vindt nimmer plaats op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Natuurschool.

Beeldmateriaal 
Het staat de Natuurschool vrij om het beeldmateriaal dat zij zelf maakt tijdens de eigen activiteiten te gebruiken voor haar eigen promotiemateriaal (website, folder, advertenties e.d.). Door een excursie te boeken via Natuurschool op Vakantie geeft u hier impliciet toestemming voor.

U weet bij reservering dat de Natuurschool een buitenactiviteit biedt 
De Natuurschool kan op basis van de weersvoorspelling besluiten tot verzetten of annuleren (in deze volgorde) van een reservering. Hierbij gaan wij uit van de weersvoorspelling van het KNMI (www.knmi.nl).  Onder ‘Slecht Weer’ verstaat de Natuurschool ‘weersomstandigheden waarbij het voor een Natuurschoolgids onmogelijk/ gevaarlijk is om de Natuurschoolactiviteiten fatsoenlijk uit te voeren’.

Annulering: door de opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever na betaling een excursie alsnog annuleert volgt geen restitutie. Wel proberen wij deze excursie indien mogelijk te verplaatsen naar een andere datum/tijdstip.

Annulering: door de Natuurschool 
Indien de Natuurschool de reservering annuleert (door slechte weersomstandigheden of om welke andere reden dan ook), dan ontvangt u 100% van de reserveringssom terug.